Partum Eiendom

Partum eiendom ble etablert i 2013. Vi utvikler, selger og leier ut fast eiendom. Tidligere het selskapet Harakollen Boligutvikling og siden oppstarten har selskapet primært drevet utvikling i Harakollen i Hokksund. Harakollen har nå blitt et etablert og attraktivt boområde.

Partum Eiendom innehar solid kompetanse og erfaring innenfor arealplanlegging, prosjektering, utførelse, prosjektledelse, feltutbygging, eiendomsdrift og -forvaltning. Vi er opptatt av å skape gode eiendommer med fokus på kundens ønsker og behov. Vår solide kunnskap og brede erfaring gjør oss godt rustet til å bidra i fremtidige prosjekter.

Den viktigste delen av jobben,
er etter at jobben er gjort

For oss i Partum er det etterlatte inntrykket det aller viktigste. I dette ligger det at vi  i alle sammenhenger er opptatt av å skape kvalitet.

Ola Kvale
Styreleder

Ola er utdannet innen industriell økonomi med bygg som hovedfag. Han har erfaring fra konsulentarbeid innen bygningsfysikk og energibruk i Multiconsult. Han har også bred erfaring fra utvikling av Harakollen, hvor han har hatt ansvaret for daglig drift fra 2013.

Tor Einar Lundteigen
Styremedlem

Tor Einar har flere års erfaring som prosjektleder/eiendomsutvikler først i Opplysningsvesenets fond og så Kongsberg Tomteselskap. Han har en mastergrad i Eiendomsutvikling og arbeider primært med mulighetsstudier, rettighetsavklaringer og utarbeidelse av reguleringsplaner.

Thomas Brenna
Prosjektleder

Thomas har drevet tømrerfirmaet 3T Bygg i 18 år. Thomas besitter stor kompetanse og erfaring innenfor prosjektering, utførelse og prosjektledelse på konsentrerte felter og småhusbebyggelse.

Anders Kvale
Prosjektleder

Anders har fagbrev som tømrer og er utdannet landskapsingeniør. Han har jobbet i Veidekke som prosjektleder og har gjennom dette god kjennskap og erfaring knyttet til utførelse og prosjektstyring av større prosjekter.

Gorm Berggren
Salgs- og markedssjef

Gorm har jobbet som eiendomsmegler i ca. 10 år, hvorav de siste 5 hos Privatmegleren med fokus på utvikling og salg av prosjekter. Er ansatt i Partum Eiendom fra 1 oktober 2018 med ansvar for salg, markedsføring og oppfølging av kjøperne.

Rune Bogen
Daglig leder

Rune er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor. Han har jobbet som revisor i PwC i 13 år og økonomisjef i OSO Hotwater Group  i 11 år. Ble ansatt i Partum 1 september 2019, med ansvar for økonomistyring, regnskap og administrative oppgaver.

Rune Bogen
Daglig leder

Telefon: 91638504

Rune er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor. Han har jobbet som revisor i PwC i 13 år og økonomisjef i OSO Hotwater Group  i 11 år. Ble ansatt i Partum i 2019, med ansvar for økonomistyring, regnskap og administrative oppgaver.

Gorm Berggren
Salgs- og markedssjef

Telefon: 97011077

Gorm har jobbet som eiendomsmegler i ca. 10 år, hvorav de siste 5 hos Privatmegleren med fokus på utvikling og salg av prosjekter. Ble ansatt i Partum Eiendom i 2018 med ansvar for salg, markedsføring og oppfølging av kjøperne.

Magnus Gevelt
Leder bærekraft

Telefon: 93020310

Magnus har en Master fra UMB og har utstrakt kompetanse om bærekraftigte bygg. Han har tidligere jobbet for Multiconsult og deretter som rådgiver og fagansvarlig for BREEAM-NOR i Grønn Byggallianse.

Anders Kvale
Prosjektleder

Telefon: 92843446

Anders har fagbrev som tømrer med videre utdanning fra NMBU som Landskapsingeniør. Han har jobbet i Veidekke som prosjektleder og har gjennom dette god kjennskap og erfaring knyttet til utførelse og prosjektstyring av større prosjekter.

Thomas Brenna
Prosjektleder

Telefon: 91741318

Thomas har drevet tømrerfirmaet 3T Bygg i 20 år. Thomas besitter stor kompetanse og erfaring innenfor prosjektering, utførelse og prosjektledelse på konsentrerte felter og småhusbebyggelse.

Ingeborg Gjone Kvale
Landskaps- og reguleringsarkitekt

Telefon: 93441932

Ingeborg er utdannet landskapsarkitekt fra NMBU. Hun har også to år med jusutdanning fra UIO. Tidligere har hun jobbet som konsulent i Rambøll. Hun har erfaring med detaljplanlegging i ulike landskapsprosjekter, utarbeidelse av reguleringsplaner, mulighetsstudier og overordnet utredningsarbeid.

Ola Kvale
Styreleder

Telefon: 92832333

Ola er utdannet innen industriell økonomi med bygg som hovedfag. Han har erfaring fra konsulentarbeid innen bygningsfysikk og energibruk i Multiconsult. Han har også bred erfaring fra utvikling av Harakollen, hvor han har hatt ansvaret for daglig drift fra 2013 til 2021.

Tor Einar Lundteigen
Styremedlem

Telefon: 90013966

Tor Einar har flere års erfaring som prosjektleder/eiendomsutvikler først i Opplysningsvesenets fond og så Kongsberg Tomteselskap. Han har en mastergrad i Eiendomsutvikling og arbeider primært med mulighetsstudier, rettighetsavklaringer og utarbeidelse av reguleringsplaner.

 

Partum Eiendom AS 

Org nr 912 283 992
Besøksadresse: Tangengata 4, 3300 Hokksund
Postadresse: Postboks 239, 3301 Hokksund

post@partumeiendom.no