PERSONVERNERKLÆRING

PERSONVERN, NETTBASERT BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Denne personvernerklæringen gjelder for Partum Eiendom AS sine nettsteder. Partum Eiendom AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettstedet. Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon om vilkår som gjelder for øvrige produkter og tjenester.

PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES

Partum Eiendom AS samler ikke inn personopplysninger gjennom nettstedet.

UTLEVERING AV INFORMASJON TIL TREDJEPART?

Personopplysninger deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Partum Eiendom AS kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Partum Eiendom AS.

RETTIGHETER

Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at Partum Eiendom AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

KONTAKTINFORMASJON

post@partumeiendom.no